fbpx

Den kosmopolitiska blicken. Eller: Krig är fred

ISBN:91-7173-224-1
  • Utgivningsår och antal sidor: 2005. 292 sidor, hft
  • Översättning: Urban Forsén
210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Den europeiska upplysningens idé om ett världsmedborgarskap är inte längre en ren förnuftsidé, hävdar Ulrich Beck. Själva verkligheten har blivit kosmo-politisk: idag lever alla människor i ett ömsesidigt beroende och konfronteras med gemensamma risker uppkomna ur just detta ömsesidiga beroende. Kosmopolitismen har trätt ut ur sina filosofiska luftslott och vi behöver, enligt Beck, en »kosmopolitisk blick» för att överhuvudtaget kunna förstå och orientera oss i vår verklighet. Denna blick ställer Beck mot den »nationella blick» som han anser har präglat samhällsvetenskaperna i form av en »metodologisk nationalism»: nationalstaten har förutsatts som en samhällets »container». Han demonstrerar hur den kosmopolitiska blicken nödvändiggörs av världssamhällets utveckling och diskuterar vad den innebär i politiska termer.