fbpx

Den öppna kroppen

ISBN:91-7173-153-9
  • Utgivningsår och antal sidor: 2001. 140 sidor hft
200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Våra kroppar är inte bara ting utan också tecken. Detta är utgångspunkten för Jorun Solheims utforskning av den moderna kropps- och könssymboliken. Hon undersöker kopplingen mellan kvinnlighet och hushållsarbete, mellan mor och mat, den kvinnliga sexualiteten, anorektikerns desperata protest och även personliga erfarenheter av cancer. Det fenomen som hon hela tiden vänder tillbaka till är kroppens gränser: »Var går gränsen mellan kroppens ?rena? fysiska materialitet och kroppens symbolik ? mellan tinget i sig och tinget för oss?» Solheims huvudtes är att kvinnokroppens anatomiska »mer-öppenhet» bearbetas symboliskt så att det öppna, det som saknar klara gränser, sammanfaller med det kvinnliga. Denna konstruktion är, enligt Solheim, könssymbolikens kanske grundläggande böjningsmönster. Vid sidan av att analysera kulturella djupstrukturer, ger Solheim oss också inblick i modern symbolteori. Jorun Solheim är socialantropolog och forskare vid Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo samt adjungerad professor vid Senter for kvinneforskning vid universitetet i Oslo.