fbpx

Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring

ISBN:978-91-7173-4778
 • Utgivningsår och antal sidor: 2014, 2016, 336 sidor. Danskt band
 • Översättning: Svenja Hums
240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
 •  

  "Det är ett på många vis ett hisnande och ambitiöst arbete. Med sociologisk knivskärpa rör sig Illouz genom en myriad av olika källmaterial (populärkultur, intervjuer, punchlines från olika intellektuella giganter), växlande mellan makro- och mikroläge. [...] [Jag] fyller ett halvt kollegieblock med citat som jag vill göra om till väggbonader." /Kristofer Folkhammar i Aftonbladet

  "Det som gör hennes teser om känslorna så genomgripande är hur hon plockar dem ur den enskilda människan och synar dem mot hela det moderna samhällsbygget. [...] I känslokulturens och valkompetensens era är det här rätt omskakande läsning.
  Och så befriande." /Malin Ullgren i DN

  Varför gör kärlek ont? Vad är det som än i dag gör gestalter som Emma Bovary eller Heathcliff och Catherine, de olyckliga älskande i Emily Brontës "Svindlande höjder", så fascinerande? Och inte minst: vad skiljer oss från dem? Sociologen Eva Illouz, författare till en rad böcker om det moderna känslolivet, hävdar att kärleken genomgått en stor omdaning. Å ena sidan har känslorna och romantiken svalnat. Idag är passion något som de flesta män och kvinnor uppfattar som lite löjligt och de skulle förmodligen göra sig lustiga över eller till och med fyllas av lätt avsmak inför retoriken i 1700- och 1800-talets kärleksbrev. Å andra sidan är kärlekens betydelse för vår självkänsla på många sätt större än någonsin tidigare.

  Eftersom man är så snar att skylla på människors psyken i vår kultur, upplever många att det är deras egen förmåga som har brustit när en kärleksrelation tar slut, och därför hotar misslyckanden på kärlekens område att urholka jagets grundvalar – vilket är skälet till att den moderna kärleken kräver samtalsterapi, ändlösa samtal med vänner, tips och råd och tröst. Illouz huvudtes är att det moderna kärlekslivet formats av omvandlingen av det hon kallar partnervalets ”ekologi” och ”arkitektur”: äktenskapsmarknaderna har blivit allt mindre reglerade och ökat urvalet av möjliga partners, själva valet har fått ett egenvärde som uttryck för personlig frihet och kriterierna för att bedöma möjliga partners har blivit alltmer individualiserade. Därmed har också den romantiska fantasin, de tankar och känslor som utlöser vårt begär, förändrats och hur man lyckas som aktör på partnermarknaden har blivit avgörande för självkänslan. Kärleken formas av sociala relationer och institutioner; den är i omlopp på en marknad där individer konkurrerar på olika villkor och vissa har större möjligheter än andra att definiera villkoren för hur de blir älskade.

  Eva Illouz är född 1961 i Marocko, studerade i Paris och USA och är nu professor i sociologi vid The Hebrew University i Jerusalem.