fbpx

Bildningens förvandlingar

ISBN:978-91-7173-2545
  • Utgivningsår och antal sidor: 2007. 224 sidor, hft.
200 kr
Medlemspris:179 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Bildning förknippas både med en process och ett mål. Betoningen kan ligga på processen, att man »bildas», eller på målet, det resultat som ska uppnås. Både bildningstankens historia och dagens bildningsdiskussion pendlar mellan betoning av den ena eller andra sidan. Ibland betonas processen, det fria sökandet, självbildningen, andra gånger målet, tillägnelsen av ett bildningsstoff, ett kulturarv. Målet kan emellertid också uppfattas mindre substantiellt, inte som tillägnelsen av ett givet stoff, utan som utvecklingen av personlig myndighet eller autonomi. Individens väg till autonomi går emellertid alltid via inväxandet i en språklig och kulturell gemenskap och både den historiska och den aktuella bildningsdiskussionen handlar i hög grad om förhållandet mellan individ och gemenskap ? och inte minst om vad som konstituerar en gemenskap. Är det den lokala kulturen, hembygden, religionen, nationen eller större gemenskaper, såsom »mänskligheten» i stort? Mot bakgrund av bildningstankens historia utforskar denna bok bildningens aktuella innebörder: Vad betyder bildning i masskulturens och informationssamhällets tid? Hur ska bildning tänkas i ett flerkulturellt samhälle och i en globaliserad värld? Vilket är förhållandet mellan form och innehåll, mellan bildning som reflektion och som tillägnelse av vissa kunskaper? Hur kan bildningsidén omsättas i pedagogisk praxis, vad betyder den för skolans verksamhet och för den högre utbildningen? Bokens redaktör är Bernt Gustavsson, professor vid pedagogiska institutionen i Örebro.