Belägrade städer. Den nya militära urbanismen

ISBN:978-91-7173-425-9
  • Utgivningsår och antal sidor: 2014, 304 sidor. Danskt band.
  • Översättning: Henrik Gundenäs
240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Stadsrummet militariseras alltmer i vår globala värld. Säkerhetszoner inrättas för att fysiskt trygga den befintliga politiska och finansiella ordningen och vanliga medborgare övervakas på diverse sofistikerade elektroniska vis. Denna utveckling är enligt urbanforskaren Stephen Graham en följd av en intensifierad korsbefruktning av civil och militär övervakningsteknik. Utvecklingen tar sig inte nödvändigtvis samma uttryck i västvärldens storstäder som i krigsområdena i andra delar av världen, men det högteknologiska våldet bygger i grund och botten på samma uppsättning idéer överallt och på samma tendens att demonisera ”de andra”. Ett ut­tryck för denna nya militära urbanism, som Graham kallar den, är det utbredda bruket av krigsmetaforer i beskrivningen av det urbana samhällets villkor – att det utkämpar ett krig mot droger, brottslighet, terror, mot själva otryggheten, ett krig som är obegränsat i tid och rum. "Belägrade" städer belyser den militära urbanismen i ett sociologiskt och historiskt perspektiv och pekar bland annat på förbindelserna med det kalla krigets retorik och världsbild. Framställningen har samtidigt en journalistisk åskådlighet och rymmer många konkreta nedslag i den förändrade vardagsverklighet som stadsinvånare, i synnerhet fattiga och utsatta sådana, har att hantera jorden över. Stephen Graham visar också på möjliga strategier för att – i det stora såväl som det lilla – bjuda den nuvarande utvecklingen motstånd. Stephen Graham är professor i Cities and Society vid universitetet i Newcastle. Han har tidigare varit bland annat professor i kulturgeografi vid universitetet i Durham och stadsplanerare i Sheffield.