Att fortsätta med att skriva

ISBN:978-91-9799-480-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 2011. 273 sidor.
Autor Förlag
200 kr
Medlemspris:168 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Ingeborg Bachmanns Malina utkom 1971 och tillhör de centrala tyskspråkiga romanerna i samtiden. Romanens sammansatta spel med identiteter och röster ställer avgörande frågor om den litterära texten och skrivandets handling. I att fortsätta med att skriva samtalar (eller samskriver) åtta skandinaviska författare om Malina som konstnärlig, moralisk och politisk uppfordran, i texter där dikt, essä och brev löper samman i ett slags ny genre, kongenial med Ingeborg Bachmanns verk.