fbpx

Antropologi, samhällsteori och politik. Radikalkonservatism och kritisk teori. Gehlen - Schelsky - Habermas - Honneth - Joas

ISBN:91-7173-164-4
  • Utgivningsår och antal sidor: 2002, 384 sidor, hft
240 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt
 
  • Om man betraktar människan som varg, lamm eller blanddjur har konsekvenser för ens syn på samhället och politiken. Omvänt så har uppfattningen om samhället och politiken rimligtvis konsekvenser för ens syn på människan. Antropologi, samhällsteori och politik utforskar på teorihistorisk väg sambandet, eller snarare några möjliga samband, mellan de i titeln angivna komponenterna. Fem filosofer och sociologer står i fokus för framställningen. Arnold Gehlen (1904?1976) och Helmut Schelsky (1912?1984), båda praktiskt taget okända i Sverige idag, Jürgen Habermas, särskilt dennes tidigare arbeten, samt Axel Honneth och Hans Joas, vilka båda intar en alltmer central plats i den samtida socialfilosofiska och sociologiska diskussionen. Antropologi, samhällsteori och politik ger vidare en inblick i det nationalsocialistiska Tysklands och Förbundsrepublikens intellektuella miljöer, särskilt den filosofiska och den sociologiska. Carl-Göran Heidegren är docent i sociologi och fil dr i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Lunds universitet.