fbpx

Allas rätt till bostad.
Marknadens begränsningar och samhällets ansvar

ISBN:9789171736604
2022. 376 s. Danskt band. Utkommer i december.
260 kr
Medlemspris:224 kr
Inkl moms och frakt
Med frakt Standardfrakt för 0 kr
 
  • Alla behöver någonstans att bo. Bostaden är så central för vår välfärd att vi ser den som en mänsklig rättighet. Bostadsfrågan skär in i flera olika politikområden och kan diskuteras från vitt skilda utgångspunkter. Var – och hur – vi bor påverkar i hög grad vårt handlingsutrymme och våra framtidsutsikter. De ojämlika förutsättningarna på bostadsmarknaden är en av de tydligaste klassmarkörerna i dagens Sverige.

    I antologin "Allas rätt till bostad" analyserar 28 bostads- och urbanforskare från olika akademiska discipliner svensk bostadspolitik, dess förutsättningar, historiska utveckling och konkreta resultat. En socialt medveten bostadspolitik behöver inte minst förhålla sig till den växande ojämlikheten i det svenska samhället. Men den bostadspolitik som har förts, med privatiseringar och vinstkrav även på offentligt ägda bolag, har tvärtom fått klyftorna att växa. Hyresrätten är till exempel idag klart missgynnad jämfört med bostadsägandet. Antologins texter diskuterar också – bland mycket annat – den betydelse bostadsbidraget, besittningsskyddet, byggindustrin och barnkonventionen kan ha i ett vidare bostadspolitiskt perspektiv.
    Bostadspolitiken är en ödesfråga för många människor och för ett demokratiskt samhälle. Antologin visar att  det krävs mer debatt och politisk fantasi och större rättvisa i bostadsfrågan än vi ser i dag.

    I antologin medverkar Karin Backvall, Bo Bengtsson, Peter Englund, Stina Fernqvist, Marie Flinkfeldt, Martin Grander, Kristina Grange, Jennie Gustafsson, Alexander Hellquist, Nils Hertting, Tim Holappa, Markus Holdo, Ståle Holgersen, Emma Holmqvist, Defne Kadıoğlu, Ilhan Kellecioglu, Ann Legeby, Anna-Sara Lind, Hans Lind, Carina Listerborn, Elisabet Näsman, Dominika V. Polanska, Emil Pull, Hannes Rolf, Tove Samzelius, Matilda Sandberg, Maria Wallstam och Stig Westerdahl. Samtliga är verksamma vid svenska lärosäten.