Visa alla 3 produkter

Hansson588

Lyckans berså. Essäer och annat.


200 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt

Gombrich26754

En liten världshistoria


222 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt

Eliade27291

Heligt och profant. Om det religiösas väsen


175 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

Jenkins27128

Konvergenskulturen. Där gamla och nya medier kolliderar


207 kr
Medlemspris:177 kr
Inkl moms och frakt

Blanchot23164

Katastrofens skrift


190 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt

Steingart26375

Välståndskriget. Hur makt och rikedom omfördelas i världen


220 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt

Kant26443

Om pedadogik


150 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Sen25006

Identitet och våld. Illusionen om ödet


176 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

Englund24917

Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet.


256 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Stensson24542

Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning


176 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

Fletcher242x8

Den unge författarens verktygslåda


56 kr
Medlemspris:40 kr
Inkl moms och frakt

Schuster24625

Profession och existens


192 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Lidskog24706

Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle


224 kr
Medlemspris:193 kr
Inkl moms och frakt

Habermas25698

Mellan naturalism och religion. Filosofiska uppsatser.


190 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt

Butler24847

Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion


200 kr
Medlemspris:172 kr
Inkl moms och frakt

Bauman255281

Flytande rädsla


185 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt

Forst25831

Rätten till rättfärdigande


200 kr
Medlemspris:172 kr
Inkl moms och frakt

Gustavsson254535

Bildningens förvandlingar


185 kr
Medlemspris:160 kr
Inkl moms och frakt

Bachtin2804

Rabelais och skrattets historia


265 kr
Medlemspris:225 kr
Inkl moms och frakt

Soederblom234

Och jag var länge död


200 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

Eriksson3115

Natten, vakenheten


200 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Stiglitz25905

Fungerande globalisering


232 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

zukin_omslag_liten8

Naken stad. Autentiska urbana platsers liv och förfall


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt