Böcker

pburke15

Renässansen - en introduktion


66 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

olofsny7

Samhällsmoral och politik. Exemplet Helsingborg


195 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

PMJohanssonI9

Freuds psykoanalys. Bd 1. Utgångspunkter


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Vägen till verket, Studier i arkitekt Jan Gezelius arbetsprocess


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Castells-150-43

Del I. Nätverkssamhällets framväxt


280 kr
Medlemspris:256 kr
Inkl moms och frakt

Soderblom7

Knittlar


140 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

Castells258

Del II. Identitetens makt


280 kr
Medlemspris:265 kr
Inkl moms och frakt

Castells329

Del III. Millenniets slut


280 kr
Medlemspris:265 kr
Inkl moms och frakt

Bauman-109-17

På spaning efter politiken


180 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Kaldor-117-28

Nya och gamla krig. Orgaiserat våld i en global tidsålder


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Phillips-115-637

Filosofi - en presentation. Skepticismens utmaning


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Mazower5

Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratals historia


224 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Merleau-Ponty omslag 2018

Kroppens fenomenologi


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Habermas-125-36

Den postnationella konstellationen


150 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Sveen-142-36

Det kultiverade ldandet. En bok om kropp och samhälle


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Anderson-123-79

Postmodernitetens ursprung


165 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt

Bartilsson-121-02

Arbete i egen regi. Från arbetsmarknadsprojekt till social ekonomi


170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Bachtin-21-945

Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Derrida8

Den andres enspråkighet eller den ursprunliga protesen


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Att bli respektabel


200 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Den första stenen. En moralfenomenologisk undersökning


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Bourdieupraktiskt8

Praktiskt förnuft


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Giddens5

Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Dewey68

Demokrati och utbildning


250 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt