Böcker

Bauman-109-17

På spaning efter politiken


180 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Kaldor-117-28

Nya och gamla krig. Orgaiserat våld i en global tidsålder


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Phillips-115-637

Filosofi - en presentation. Skepticismens utmaning


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Mazower5

Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratals historia


224 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Kroppens fenomenologi


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Habermas-125-36

Den postnationella konstellationen


150 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Sveen-142-36

Det kultiverade ldandet. En bok om kropp och samhälle


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Anderson-123-79

Postmodernitetens ursprung


165 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt

Bartilsson-121-02

Arbete i egen regi. Från arbetsmarknadsprojekt till social ekonomi


170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Bachtin-21-945

Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Derrida8

Den andres enspråkighet eller den ursprunliga protesen


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Att bli respektabel


200 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Den första stenen. En moralfenomenologisk undersökning


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Bourdieupraktiskt8

Praktiskt förnuft


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Giddens5

Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Dewey68

Demokrati och utbildning


250 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Dworkinomsl8

En fråga om jämlikhet. Rättsfilosofiska uppsatser


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Amin8

Kapitalism i globaliseringens tid. Styrning av vår tids samhälle


170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Ignatieff61

Krigarens heder. Etniska krig och det moderna samvetet


180 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Maskuliniteter


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Herlitz9

Samhällsvetenskap, ekonomi och historia. Festskrift till Lars Herlitz


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Från Aten till Pompeji. Filosofiska essäer


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

rawls8

En teori om rättvisa


272 kr
Medlemspris:255 kr
Inkl moms och frakt