Böcker

Postman27

När skolans klocka klämtar. Om behovet av meningsskapande berättelser


136 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Liedman15

Mellan det triviala och det outsägliga


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Beckglobal87

Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar


180 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Gripsrud-144-x14

Mediekultur - mediesamhälle


240 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

wreese65

Jürgen Habermas - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

PMJohanssonII9

Freuds psykoanalys. Bd 2. Arvtagare i Sverige


220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Grund7

Grundläggning av sedernas metafysik


100 kr
Medlemspris:82 kr
Inkl moms och frakt

Steiner256

Martin Heidegger


112 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

diskurs2

Diskurs, rätt & demokrati


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Tom3

Socialt arbete i ett föränderligt Europa


184 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Porter36

Upplysningen - en introduktion


66 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

Robinson3

Freud och hans kritiker


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Gadam892

Sanning och metod (i urval)


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

jlocke12

Andra avhandlingen om styrelseskicket


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Framsteg23

Framsteg, myt, rationalitet


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

mross18

Hedniska ekon


240 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

gvattimo92

Friedrich Nietzsche - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

eoeriksen7

Kommunikativt ledarskap. Om styrning av offentliga institutioner


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Skarvor9

Skärvor och fragment


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

pburke15

Renässansen - en introduktion


66 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

olofsny7

Samhällsmoral och politik. Exemplet Helsingborg


195 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

PMJohanssonI9

Freuds psykoanalys. Bd 1. Utgångspunkter


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Vägen till verket, Studier i arkitekt Jan Gezelius arbetsprocess


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Castells-150-43

Del I. Nätverkssamhällets framväxt


280 kr
Medlemspris:256 kr
Inkl moms och frakt

Soderblom7

Knittlar


140 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

Castells258

Del II. Identitetens makt


280 kr
Medlemspris:265 kr
Inkl moms och frakt

Castells329

Del III. Millenniets slut


280 kr
Medlemspris:265 kr
Inkl moms och frakt