Böcker

Rawls-080-x5

Folkens rätt


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Solheim-153-96

Den öppna kroppen


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Vygotskij-143-193

Tänkande och språk


240 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Jullien-22-777

En vis är utan idé


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Eagleton-154-792

En essä om kultur


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Thompson-158-x2

Medierna och moderniteten


200 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Braudel-145-89

Kapitalismens dynamik


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

Manson-160-12

Det goda livet


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den sociala världens fenomenologi


200 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Heidegger21793

Konstverkets ursprung


145 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

Bobbio-141-514

Rättigheternas epok


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Callinicos-137-71

Samhällsteori


250 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Delanty26

Europa ? idé, identitet, verklighet


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Bruner-171-79

Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Mill-167-99

Utilitarism


96 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

Gorz-148-245

Arbete mellan misär och utopi


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Rorty192x1

Hopp i stället för kunskap. Tre föreläsningar om pragmatism


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Hobbes12961

Leviathan


270 kr
Medlemspris:256 kr
Inkl moms och frakt

Ruesen20208

Berättelse och förnuft. Historieteoretiska texter


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Kaldor203962

Det globala civilsamhället. Ett svar på krig


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Derrida25119

Religionen


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Koselleck20125

Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik.


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Bauman20043

Samhälle under belägring


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Andersson19032

Om vetenskapens gränser. Socialfilosofiska betraktelser


192 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Duboeuf198979

Ekonomisk teori. En introduktion


160 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Muenkler19702

De nya krigen


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Benhabib199789

Jämlikhet och mångfald. Demokrati och medborgarskap i en global tidsåler


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt