Böcker

Inga bilder angivna

Den sociala världens fenomenologi


200 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Heidegger21793

Konstverkets ursprung


145 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

Bobbio-141-514

Rättigheternas epok


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Callinicos-137-71

Samhällsteori


250 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Delanty26

Europa ? idé, identitet, verklighet


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Bruner-171-79

Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Mill-167-99

Utilitarism


96 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

Gorz-148-245

Arbete mellan misär och utopi


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Rorty192x1

Hopp i stället för kunskap. Tre föreläsningar om pragmatism


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Hobbes12961

Leviathan


270 kr
Medlemspris:256 kr
Inkl moms och frakt

Ruesen20208

Berättelse och förnuft. Historieteoretiska texter


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Kaldor203962

Det globala civilsamhället. Ett svar på krig


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Derrida25119

Religionen


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Koselleck20125

Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik.


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Bauman20043

Samhälle under belägring


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Andersson19032

Om vetenskapens gränser. Socialfilosofiska betraktelser


192 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Duboeuf198979

Ekonomisk teori. En introduktion


160 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Muenkler19702

De nya krigen


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Benhabib199789

Jämlikhet och mångfald. Demokrati och medborgarskap i en global tidsåler


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Lindensjo19546

Perspektiv på rättvisa


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Doust19381

Randanmärkningar till psykoanalysens etik


220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Jonasdottir18816

Kärlekskraft, makt och politiska intressen


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Eriksen19624

En författning för Europa?


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Kittler-24-37

Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

James175x4

Pragmatism


145 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

haberm18142

Den mänskliga naturens framtid. På väg mot en liberal eugenik?


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt