Böcker

Foucault15556

Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Kuhlmann-176-889

Livets och dödens politik. Biomedicin i liberala demokratier


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Debord14076

Skådespelssamhället


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Bauman170939

Det individualiserade samhället


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Castells16609

Internetgalaxen - Refektioner om internet, ekonomi och samhälle


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Foucault15718

Sexualitetens historia. Band 3. Omsorgen om sig


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

kapital88

Kapitalet band 1-3


599 kr
Medlemspris:460 kr
Inkl moms och frakt

Popper16879

Historicismens elände


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Balibar161x84

Ras, nation, klass


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Okin16527

Mångkulturalism ? kvinnor i kläm


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Foucault156349

Sexualitetens historia. Band 2. Njutningarnas bruk


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Marxistiska äventyr


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Jämlikhet


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Kvinnors liv och social rättvisa. Ett försvar för universella värden


224 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Kritik av kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Mosaik-174-156

Tankens mosaik. Om mötet mellan text och läsare


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Sen-151-25

Utveckling som frihet


240 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den nya sociala frågan. Om arbete, inkomst och rättvisa


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Rawls-080-x5

Folkens rätt


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Solheim-153-96

Den öppna kroppen


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Vygotskij-143-193

Tänkande och språk


240 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Jullien-22-777

En vis är utan idé


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Eagleton-154-792

En essä om kultur


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Thompson-158-x2

Medierna och moderniteten


200 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Braudel-145-89

Kapitalismens dynamik


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

Manson-160-12

Det goda livet


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt