Böcker

lilja9

Den dubbla tungan. En studie i Sonya Åkessons poesi


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

bauman18

Auschwitz och det moderna samhället


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

bachtdia9

Det dialogiska ordet


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Etik, solidaritet, välfärd. Vänbok till Harald Swedner


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

jong78

Muntlig och skriftlig kultur


176 kr
Medlemspris:144 kr
Inkl moms och frakt

slaget7

Slaget vid Maldon. Fornengelsk dikt i tolkning av Gunnar D Hansson


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den orörliga lågan. Analyser av femton 1900-talsdikter


140 kr
Medlemspris:117 kr
Inkl moms och frakt

avkladd37

Den avklädda människan


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

hartwig1

Grymhetens bilder ? bildernas grymhet


120 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Invandring och försörjning


95 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

berggren22

Amanda: Hon som är värd att älskas


1.140 kr
Medlemspris:117 kr
Inkl moms och frakt

gadamer2

Förnuftet i vetenskapens tidsålder


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

bourdieu61

Kultur & kritik


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

einstein7

Relativitetsteori


66 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Vägen till centralhospitalet


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

kant54

Immanuel Kant. En biografi


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

bengts21

Den fenomenologiska rörelsen i Sverige


180 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

heard2

Allt gott på jorden och i solen. Om dikt och diktskrivning


176 kr
Medlemspris:145 kr
Inkl moms och frakt

haberm12

Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle


225 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Landsbygd, livsform och samhällsförändring


120 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

peirce9

Pragmatism och kosmologi


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

mitterau73

Ungdomstidens sociala historia


110 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

taylorhegel8

Hegel och det moderna samhället


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den banala ondskan. Eichmann i Jerusalem


195 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt

graves11

Att undersöka världen


145 kr
Medlemspris:112 kr
Inkl moms och frakt

Vattimo275

Utöver tolkningen. Hermeneutikens betydelse för filosofin


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt