Böcker

husserl268

Cartesianska meditationer. En inledning till fenomenologin


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

kon4

Kön och existens. Studier i Simone de Beauvoirs Le Deuxiéme Sexe


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

?Att lyssna med ögat?. Studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

9789171735430

För en tvetydighetens moral


230 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt

israelj8

Språk och kunskap


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

lowy29

Förlossning och utopi


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

skiss6

Skiss till en känsloteori


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

helles18

Hermeneutik och kultur


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

israel1

Filmdramaturgi och vardagstänkande. En kunskapssociologisk studie


175 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

lilja9

Den dubbla tungan. En studie i Sonya Åkessons poesi


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

bauman18

Auschwitz och det moderna samhället


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

bachtdia9

Det dialogiska ordet


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Etik, solidaritet, välfärd. Vänbok till Harald Swedner


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

jong78

Muntlig och skriftlig kultur


176 kr
Medlemspris:144 kr
Inkl moms och frakt

slaget7

Slaget vid Maldon. Fornengelsk dikt i tolkning av Gunnar D Hansson


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den orörliga lågan. Analyser av femton 1900-talsdikter


140 kr
Medlemspris:117 kr
Inkl moms och frakt

avkladd37

Den avklädda människan


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

hartwig1

Grymhetens bilder ? bildernas grymhet


120 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Invandring och försörjning


95 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

berggren22

Amanda: Hon som är värd att älskas


1.140 kr
Medlemspris:117 kr
Inkl moms och frakt

gadamer2

Förnuftet i vetenskapens tidsålder


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

bourdieu61

Kultur & kritik


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

einstein7

Relativitetsteori


66 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Vägen till centralhospitalet


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

kant54

Immanuel Kant. En biografi


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

bengts21

Den fenomenologiska rörelsen i Sverige


180 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt