Böcker

mandel1

Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Introduktion till metoden i Kapitalet


40 kr
Medlemspris:34 kr
Inkl moms och frakt

gershuny4

Sociala innovationer och arbetsdelning


120 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Stat och kapital - om socialstat och statsinterventionism


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

reich3

Psykoanalys och marxism


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Psykoanalys som samhällsvetenskap


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

negt9

Levande arbete -stulen tid


110 kr
Medlemspris:99 kr
Inkl moms och frakt

marc1

Den estetiska dimensionen


60 kr
Medlemspris:50 kr
Inkl moms och frakt

lissoly55

Fattigdom och kapitalism i det förindustriella Europa


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

husserl18

Fenomenologins idé


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

ArendtVita8

Människans villkor. Vita activa


224 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

fichte65

Första inledningen till vetenskapsläran. Vägen till ett saligt liv.


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

hegel84

Förnuftet i historien


70 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

krause6

Nomadfilosofi. Aktuella tendenser i fransk filosofi


90 kr
Medlemspris:70 kr
Inkl moms och frakt

Bengtsson15201

Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi


120 kr
Medlemspris:100 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Ernst Bloch ? en introduktion


85 kr
Medlemspris:66 kr
Inkl moms och frakt

hilton7

Övergången från feodalism till kapitalism


90 kr
Medlemspris:70 kr
Inkl moms och frakt

makt5

Tid är makt ? tid är pengar


90 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

kosik9

Det konkretas dialektik


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

skrifter4

Filosofiska skrifter


230 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt

ekonomiska7

Ekonomiska skrifter


230 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt

marxism67

Från Marx till marxism


130 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

nergard3

Socialpraktik - en socialfilosofisk utmaning


85 kr
Medlemspris:72 kr
Inkl moms och frakt

heinsohn3

Häxor, Om häxförföljelsen, sexualitet och människoproduktion


140 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

haag6

Filosofins väg


140 kr
Medlemspris:117 kr
Inkl moms och frakt