Böcker

taylor366

Identitet, frihet och gemenskap


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

monk4

Ludwig Wittgenstein – geniets plikt


170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

filosofi1

Filosofins historia


304 kr
Medlemspris:280 kr
Inkl moms och frakt

bolz78

Walter Benjamin – en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

skinner7

Niccoló Machiavelli - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

plant35

Modernt politiskt tänkande


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

habermas21

Samhällsvetenskapernas logik


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

chaib26

Strömmar i tiden. Ungdomens livsvillkor i en föränderlig värld


200 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

hansen14

Hannah Arendt. Politik, historia och medborgarskap


190 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

TaylorMang43

Det mångkulturella samhället och erkännandets politik


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

marx9

Människans frigörelse


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

fovet8

Europeiska filosofier


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

burke21

Samtalskonstens historia


160 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

wiggershaus5

Theodor W Adorno - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

vygotskij87

Fantasi och kreativitet i barndomen


120 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

warnke4

Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft


176 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

burke14

Annales-skolan - en introduktion.


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

sartre9

Egots transcendens


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

Fraser191129

Den radikala fantasin. Mellan omfördelning och erkännande


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

lukas94

Goethes Faust


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den nikomachiska etiken


192 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

schell1

Föreläsningar om metoden för akademiska studier


85 kr
Medlemspris:66 kr
Inkl moms och frakt

vygot2

Den stora upptäckten. Hur Marx skrev Kapitalet


60 kr
Medlemspris:50 kr
Inkl moms och frakt

kapitalet31

Kapitalets tillkomsthistoria. Bd 1 + 2


160 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Teori för en möjlig socialism


110 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

mattick4

Marx och Keynes


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt