När folket talar

ISBN:978-91-7173-357-3
  • Utgivningsår och antal sidor: 2011, 284 sidor. Hft.
  • Översättning: Annika Ruth Persson
240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt
 
  • I När folket talar presenterar den amerikanske statsvetaren James S. Fishkin sina banbrytande experiment med deliberativa opinions­undersökningar (deliberative polls) där man samlar slumpmässigt utvalda personer till deliberation – överläggningar – under förutsättningar som ska göra det möjligt att ta ställning på ett välinformerat och genomtänkt vis. Tanken är att resultatet av deliberationen ska vara ett uttryck för en förädlad allmän opinion. Deliberativa opinionsundersökningar har sedan 1994 genomförts i en rad olika politiska frågor och i ett antal länder, däribland Kina, och även på EU-nivå.  Fishkins utgångspunkt är ett grundläggande demokratiskt dilemma: Hur kan man skapa förhållanden som gör att alla medborgare blir motiverade att verkligen tänka igenom de aktuella frågorna? Och hur kan man på en och samma gång realisera värden som jämlikhet och deliberation? Eller med andra ord: Hur är delibe­rativ demokrati möjlig? När folket talar ger en klar analys av demokratins grundläggande dilemman samtidigt som den försöker visa hur en mer deliberativ form av politik praktiskt kan förverkligas. James S. Fishkin är professor vid Stanford University och leder dess Center for Deliberative Democracy.