Böcker

Att bli respektabel


200 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

skinner7

Niccoló Machiavelli - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

filosofi1

Filosofins historia


304 kr
Medlemspris:280 kr
Inkl moms och frakt

Soderblom7

Knittlar


140 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

Soederblom234

Och jag var länge död


200 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

Solheim-153-96

Den öppna kroppen


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

solnit_cover_1506

Gå vilse. En fälthandbok


60 kr
Medlemspris:50 kr
Inkl moms och frakt

9789171734341

Det avlägset nära


230 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt

9789171734396

Män förklarar saker för mig


60 kr
Medlemspris:50 kr
Inkl moms och frakt

9789171734945

Wanderlust.
Att gå till fots


260 kr
Medlemspris:235 kr
Inkl moms och frakt

9789171735133

Alla frågors moder


210 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt

9789171734242_2

Teologisk-politisk traktat


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

sraffa_liten7

Produktion av varor medelst varor


90 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

978917173408247

Prekariatet. Den nya farliga klassen


230 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt

9789171734389

En färdplan för prekariatet. Vägen till ett fullvärdigt medborgarskap


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Steiner256

Martin Heidegger


112 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

Steingart26375

Välståndskriget. Hur makt och rikedom omfördelas i världen


220 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt

Stensson24542

Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning


176 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

Stiglitz25905

Fungerande globalisering


232 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

917173420413

Köpt tid. Den demokratiska kapitalismens uppskjutna kris


230 kr
Medlemspris:196 kr
Inkl moms och frakt

97891857223344

Snorres Edda


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

sundstrom8

Sjukvårdens etiska grunder


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

9789171734518_3

Knuffandets politik. Om libertariansk paternalism


220 kr
Medlemspris:189 kr
Inkl moms och frakt

Sveen-142-36

Det kultiverade ldandet. En bok om kropp och samhälle


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt