Böcker

kafka7

Dagböcker 1910?1923


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Kaldor-117-28

Nya och gamla krig. Orgaiserat våld i en global tidsålder


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Kaldor203962

Det globala civilsamhället. Ett svar på krig


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Grund7

Grundläggning av sedernas metafysik


100 kr
Medlemspris:82 kr
Inkl moms och frakt

Kant26443

Om pedadogik


150 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

9789171735393

Om den eviga freden


220 kr
Medlemspris:177 kr
Inkl moms och frakt

karlsohn_1504

Originalitetens former. Essäer om bildning och universitet


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

91717340376

Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter


190 kr
Medlemspris:168 kr
Inkl moms och frakt

9789171734679

Universitetets idé-
Sexton nyckeltexter


280 kr
Medlemspris:245 kr
Inkl moms och frakt

919787173433457

Visuella arenor och motsägelsefulla platser


265 kr
Medlemspris:240 kr
Inkl moms och frakt

Mosaik-174-156

Tankens mosaik. Om mötet mellan text och läsare


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

kemp4

Emmanuel Lévinas - en introduktion


90 kr
Medlemspris:70 kr
Inkl moms och frakt

Kemp23304

Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet


200 kr
Medlemspris:173 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den nya sociala frågan. Om arbete, inkomst och rättvisa


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Kittler-24-37

Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur


230 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

97891979948662

Gestalterna


160 kr
Medlemspris:133 kr
Inkl moms och frakt

Koselleck20125

Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik.


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

kosik9

Det konkretas dialektik


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

9789171735331_2

Efter Europa


210 kr
Medlemspris:190 kr
Inkl moms och frakt

krause6

Nomadfilosofi. Aktuella tendenser i fransk filosofi


90 kr
Medlemspris:70 kr
Inkl moms och frakt

krogh4

Frankfurtskolan - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

DIDASKALOS28

Didaskalos


196 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Kuhlmann-176-889

Livets och dödens politik. Biomedicin i liberala demokratier


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

kukathas4

John Rawls - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

9789171735058

Den ensamma staden.
Om konst, ensamhet och överlevnad


240 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt