Böcker

mattick4

Marx och Keynes


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Teori för en möjlig socialism


110 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

kapitalet31

Kapitalets tillkomsthistoria. Bd 1 + 2


160 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

vygot2

Den stora upptäckten. Hur Marx skrev Kapitalet


60 kr
Medlemspris:50 kr
Inkl moms och frakt

schell1

Föreläsningar om metoden för akademiska studier


85 kr
Medlemspris:66 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den nikomachiska etiken


192 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

heinsohn3

Häxor, Om häxförföljelsen, sexualitet och människoproduktion


140 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

husserl18

Fenomenologins idé


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

haag6

Filosofins väg


140 kr
Medlemspris:117 kr
Inkl moms och frakt

hartwig1

Grymhetens bilder ? bildernas grymhet


120 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Invandring och försörjning


95 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

berggren22

Amanda: Hon som är värd att älskas


1.140 kr
Medlemspris:117 kr
Inkl moms och frakt

gadamer2

Förnuftet i vetenskapens tidsålder


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

bourdieu61

Kultur & kritik


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

einstein7

Relativitetsteori


66 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Vägen till centralhospitalet


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

kant54

Immanuel Kant. En biografi


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

heard2

Allt gott på jorden och i solen. Om dikt och diktskrivning


176 kr
Medlemspris:145 kr
Inkl moms och frakt

haberm12

Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle


225 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Landsbygd, livsform och samhällsförändring


120 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

peirce9

Pragmatism och kosmologi


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

mitterau73

Ungdomstidens sociala historia


110 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

taylorhegel8

Hegel och det moderna samhället


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

bengts21

Den fenomenologiska rörelsen i Sverige


180 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

avkladd37

Den avklädda människan


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

kon4

Kön och existens. Studier i Simone de Beauvoirs Le Deuxiéme Sexe


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt