Böcker

Risksamhället. På väg mot en annan mordernitet


216 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Dworkinomsl8

En fråga om jämlikhet. Rättsfilosofiska uppsatser


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Den första stenen. En moralfenomenologisk undersökning


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Kroppens fenomenologi


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Att bli respektabel


200 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Castells258

Del II. Identitetens makt


280 kr
Medlemspris:265 kr
Inkl moms och frakt

Castells329

Del III. Millenniets slut


280 kr
Medlemspris:265 kr
Inkl moms och frakt

Bauman-109-17

På spaning efter politiken


180 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Kaldor-117-28

Nya och gamla krig. Orgaiserat våld i en global tidsålder


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Phillips-115-637

Filosofi - en presentation. Skepticismens utmaning


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Soderblom7

Knittlar


140 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

Mazower5

Den mörka kontinenten. Europas nittonhundratals historia


224 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Habermas-125-36

Den postnationella konstellationen


150 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Sveen-142-36

Det kultiverade ldandet. En bok om kropp och samhälle


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Anderson-123-79

Postmodernitetens ursprung


165 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt

Bartilsson-121-02

Arbete i egen regi. Från arbetsmarknadsprojekt till social ekonomi


170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Bachtin-21-945

Författaren och hjälten i den estetiska verksamheten


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Gripsrud-144-x14

Mediekultur - mediesamhälle


240 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt

Ignatieff-131-882

Det virtuella kriget. Kosovo och därefter


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Gorz-148-245

Arbete mellan misär och utopi


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Sassen-133-49

Gäster och främlingar


190 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den nya sociala frågan. Om arbete, inkomst och rättvisa


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Rawls-080-x5

Folkens rätt


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Solheim-153-96

Den öppna kroppen


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Vygotskij-143-193

Tänkande och språk


240 kr
Medlemspris:220 kr
Inkl moms och frakt