Böcker

Postman27

När skolans klocka klämtar. Om behovet av meningsskapande berättelser


136 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Hentig17

Bildning eller utbildning?


150 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Margalit93

Det anständiga samhället. För en värdighetens politik


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

SernhedeII1

Olja, krom och manlig gemenskap. En antologi om bikerkulturen


170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Ravini5

Doldahavsrullarna


160 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Fossen5

EcstaCity. Ingångar till en ny urbanism


140 kr
Medlemspris:117 kr
Inkl moms och frakt

BengtssonFeno7

Fenomenologiska utflykter


190 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Konstruktionen av den sociala verkligheten


184 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Eder3

Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets evolution


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Familjen och nätet


145 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

PMJohanssonI9

Freuds psykoanalys. Bd 1. Utgångspunkter


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

PMJohanssonII9

Freuds psykoanalys. Bd 2. Arvtagare i Sverige


220 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

Castells-150-43

Del I. Nätverkssamhällets framväxt


280 kr
Medlemspris:256 kr
Inkl moms och frakt

Derrida8

Den andres enspråkighet eller den ursprunliga protesen


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

Bourdieupraktiskt8

Praktiskt förnuft


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Giddens5

Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Dewey68

Demokrati och utbildning


250 kr
Medlemspris:210 kr
Inkl moms och frakt

Ignatieff61

Krigarens heder. Etniska krig och det moderna samvetet


180 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt

Amin8

Kapitalism i globaliseringens tid. Styrning av vår tids samhälle


170 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Maskuliniteter


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Herlitz9

Samhällsvetenskap, ekonomi och historia. Festskrift till Lars Herlitz


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Från Aten till Pompeji. Filosofiska essäer


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

rawls8

En teori om rättvisa


272 kr
Medlemspris:255 kr
Inkl moms och frakt

Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen


140 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

BourdieuIII2

Den manliga dominansen


155 kr
Medlemspris:132 kr
Inkl moms och frakt