Böcker

skinner7

Niccoló Machiavelli - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

plant35

Modernt politiskt tänkande


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

habermas21

Samhällsvetenskapernas logik


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

chaib26

Strömmar i tiden. Ungdomens livsvillkor i en föränderlig värld


200 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

hansen14

Hannah Arendt. Politik, historia och medborgarskap


190 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

filosofi1

Filosofins historia


304 kr
Medlemspris:280 kr
Inkl moms och frakt

TaylorMang43

Det mångkulturella samhället och erkännandets politik


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

fovet8

Europeiska filosofier


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

burke21

Samtalskonstens historia


160 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

wiggershaus5

Theodor W Adorno - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

vygotskij87

Fantasi och kreativitet i barndomen


120 kr
Medlemspris:110 kr
Inkl moms och frakt

warnke4

Hans-Georg Gadamer. Hermeneutik, tradition och förnuft


176 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

marx9

Människans frigörelse


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

taylor366

Identitet, frihet och gemenskap


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

graves25

Skriv- och läsbefruktning


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

graves11

Att undersöka världen


145 kr
Medlemspris:112 kr
Inkl moms och frakt

cohen1

Det civila samhället och den politiska teorin


280 kr
Medlemspris:265 kr
Inkl moms och frakt

moland23

Mellan konst och vetande


140 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Held7

Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi.


224 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

bauman328

Postmodern etik


200 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

beck1

Att uppfinna det politiska. Bidrag till en teori om reflexiv modernisering


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

olofs39

Det självkonstruerade fängelset


165 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

osterberg7

Émile Durkheim samhällsteori


165 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

kafka7

Dagböcker 1910?1923


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

arrighi22

Det långa 1900-talet. Om makt, pengar och kapitalets globalisering


210 kr
Medlemspris:195 kr
Inkl moms och frakt