Kommande böcker

Kommande böcker (utgivningsperiod kan komma att ändras)

Retrotopia
av Zygmunt Bauman
Utkommer vår 2018

Breven till Lucilius
av Seneca
Utkommer vinter 2018

Digital humaniora – humaniora i en digital tid
av Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (red.)
Utkommer höst 2017

Theory of moral sentiments
av Adam Smith
Utkommer vinter 2017

Der neue Bürgerkrieg
av Ulrike Guérot
Utkommer vinter 2017

The meaning of science
av Tim Lewens
Utkommer vinter 2017

Böses denken
av Bettina Stangneth
Utkommer vår 2018

Why Read Marx Today?
av Jonathan Wolff
Utkommer vinter 2017

Jihad och döden
av Olivier Roy
Utkommer vinter 2018

Testosteron rex
av Cordelia Fine
Utkommer vinter 2018

Efter Europa
av Ivan Krastev
Utkommer vinter 2018

Defiant Earth
av Clive Hamilton
Utkommer vår 2018

Doughnut Economics
av Kate Raworth
Utkommer vår 2018