Böcker

Inga bilder angivna

Den orörliga lågan. Analyser av femton 1900-talsdikter


140 kr
Medlemspris:117 kr
Inkl moms och frakt

slaget7

Slaget vid Maldon. Fornengelsk dikt i tolkning av Gunnar D Hansson


130 kr
Medlemspris:102 kr
Inkl moms och frakt

jong78

Muntlig och skriftlig kultur


176 kr
Medlemspris:144 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Etik, solidaritet, välfärd. Vänbok till Harald Swedner


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

bachtdia9

Det dialogiska ordet


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

bauman18

Auschwitz och det moderna samhället


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

lilja9

Den dubbla tungan. En studie i Sonya Åkessons poesi


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

israel1

Filmdramaturgi och vardagstänkande. En kunskapssociologisk studie


175 kr
Medlemspris:150 kr
Inkl moms och frakt

helles18

Hermeneutik och kultur


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

skiss6

Skiss till en känsloteori


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

lowy29

Förlossning och utopi


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

israelj8

Språk och kunskap


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

beauv3

För en tvetydighetens moral


140 kr
Medlemspris:117 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

?Att lyssna med ögat?. Studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

husserl268

Cartesianska meditationer. En inledning till fenomenologin


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

sartre9

Egots transcendens


80 kr
Medlemspris:65 kr
Inkl moms och frakt

bakdel23

Djävulens bakdel. Ernst Blochs liv och verk


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

burke14

Annales-skolan - en introduktion.


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

wulff4

Medicinens filosofi


176 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Bortom all förenkling. Människan som väsen och oväsen


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

klinik5

Kliniken tar över dårskapen. Om den moderna svenska psykiatrins framväxt.


150 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

greider23

Att läsa världen


95 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

torben3

Folksagan och den moderna litteraturen


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

hallberg41

Kunskap och kön. En studie av feministisk vetenskapsteori


195 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

kemp4

Emmanuel Lévinas - en introduktion


90 kr
Medlemspris:70 kr
Inkl moms och frakt

kapital6

Kapitalet band 1


250 kr
Medlemspris:194 kr
Inkl moms och frakt

Kapi28

Kapitalet band 2


180 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt