Böcker

fanon8

Svart hud - vita masker


170 kr
Medlemspris:148 kr
Inkl moms och frakt

sundstrom8

Sjukvårdens etiska grunder


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

ferry3

Nya ekologiska ordningen


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Den banala ondskan. Eichmann i Jerusalem


195 kr
Medlemspris:175 kr
Inkl moms och frakt

Fraser191129

Den radikala fantasin. Mellan omfördelning och erkännande


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Vattimo275

Utöver tolkningen. Hermeneutikens betydelse för filosofin


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Delanty26

Europa ? idé, identitet, verklighet


185 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Steiner256

Martin Heidegger


112 kr
Medlemspris:95 kr
Inkl moms och frakt

diskurs2

Diskurs, rätt & demokrati


190 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Tom3

Socialt arbete i ett föränderligt Europa


184 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Porter36

Upplysningen - en introduktion


66 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

Robinson3

Freud och hans kritiker


180 kr
Medlemspris:155 kr
Inkl moms och frakt

Gadam892

Sanning och metod (i urval)


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Grund7

Grundläggning av sedernas metafysik


100 kr
Medlemspris:82 kr
Inkl moms och frakt

jlocke12

Andra avhandlingen om styrelseskicket


160 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt

mross18

Hedniska ekon


240 kr
Medlemspris:200 kr
Inkl moms och frakt

gvattimo92

Friedrich Nietzsche - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

eoeriksen7

Kommunikativt ledarskap. Om styrning av offentliga institutioner


210 kr
Medlemspris:180 kr
Inkl moms och frakt

Skarvor9

Skärvor och fragment


210 kr
Medlemspris:188 kr
Inkl moms och frakt

pburke15

Renässansen - en introduktion


66 kr
Medlemspris:60 kr
Inkl moms och frakt

olofsny7

Samhällsmoral och politik. Exemplet Helsingborg


195 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Framsteg23

Framsteg, myt, rationalitet


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

wreese65

Jürgen Habermas - en introduktion


100 kr
Medlemspris:78 kr
Inkl moms och frakt

rjsaul2

Den omedvetna civilisationen


145 kr
Medlemspris:125 kr
Inkl moms och frakt

Inga bilder angivna

Vägen till verket, Studier i arkitekt Jan Gezelius arbetsprocess


200 kr
Medlemspris:170 kr
Inkl moms och frakt

Beckglobal87

Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar


180 kr
Medlemspris:165 kr
Inkl moms och frakt

Liedman15

Mellan det triviala och det outsägliga


170 kr
Medlemspris:140 kr
Inkl moms och frakt