Sedan starten 1982 har Bokförlaget Daidalos presenterat såväl klassiska texter som viktiga bidrag till vår tids tänkande. Den största delen av vår utgivning ligger inom filosofi och samhällsvetenskap, men du finner också historia, pedagogik och litteraturvetenskap. Här på vår hemsida kan du enkelt söka bland våra titlar och författare för att få fram information eller beställa böcker. Välkommen!


 

katalog

prenumerera

stars